Close

Ing. Martin Hromada

Ľudský život je nenahraditeľný.

Ochrana pred požiarom

Ing. Martin Hromada

Požiarnej ochrane sa venujem od svojich 10-tich rokov ako člen mladý plameň, v ktorých som neskôr v rámci DHZ robil aj inštruktora.

Som absolvent SPŠ Stavebnej v Žiline, Školu požiarnej ochrany v Považskom Chlmci a následne TU Košice Fa BERG so zameraním na Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika. 

V rokoch 2000 – až 2016 som bol profesionálnym hasičom v Hasičskom a záchrannom zbore, kde som pôsobil na rôznych funkciách od hasiča na hasičskej stanici Handlová, cez operačného dôstojníka, až po riaditeľa OR HaZZ Prievidza.

Projektovaním požiarnej bezpečnosti stavieb sa zaoberám od roku 1997, už počas štúdia na vysokej škole až do dnes. Za toto obdobie som posúdil požiarnu bezpečnosť takmer 1000 budov. Medzi nimi obchodné domy Tesco alebo Lidl, BAUMAX, OBI, Decodom a mnoho iných stavieb. 

 

Mobil: +421 905 525 028

E-mail: ing.hromada@gmail.com

Bezpečnosť práce